สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " แลนด์สเคป "

DIY สื่อการเรียนกังหันชัยพัฒนา-11

สื่อการเรียนการสอนของนักเรียนตั้งแต่สมัยอยู่ชั้นประถม จะเป็นการเล่าเรื่องผ่านรูปภาพ สมัยก่อนจะนำภาพจากหนังสือพิมพ์ นิต...

Tags :

view