สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " โมเดลบ้าน "

DIY โมเดลบ้านไม้พาเลท-2

ต่อจากตอนที่แล้ว ที่เราถอดแบบจากรูปบ้านไม้พาเลท โดยใช้ขนาดสี่เหลี่ยมไม้ไอติมแทนขนาดไม้พาเลท ซึ่งจะใช้สร้างโมเดลด้วยไม้...

Tags :

DIY โมเดลบ้านไม้พาเลท-3

ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของการถอดแบบโมเดลบ้านไม้พาเลท จะเป็นส่วนของผนังด้านข้าง และหลังคาส่วนที่เหลือ คือด้านหลังและด้านข้...

Tags :

view