สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุณค่ากับมูลค่า

คุณค่ากับมูลค่า

คุณค่าและมูลค่า แตกต่างกันอย่างไร

คุณค่า คือ ความมีประโยชน์จากภายใน ที่ไม่อาจจะวัดได้ด้วยสายตาและราคา

มูลค่า คือ การประเมินราคาที่ควรจ่าย กับสิ่งที่เรามองเห็นและตัดสิน

ของบางอย่าง หรือคนบางคน อาจจะมีมูลค่ามาก แต่สร้างคุณค่าน้อย

เช่นเดียวกัน... ของบางอย่าง หรือคนบางคน กลับสร้างประโยชน์อย่างมาก
แต่สังคมมองไม่เห็นแม้แต่ "ค่า"

ถ้าถามว่า... เราควรให้ "ค่า" ของ "คุณค่า" หรือ "มูลค่า" กันแน่

คำตอบของผม คือ เราสามารถมีทั้งคุณค่า และมูลค่าไปพร้อมๆ กัน

เหมือนกันกับ ความดีและความรวย เราไม่จำเป็นต้องเลือก อย่างใดอย่างหนึ่ง

เพียงแต่สิ่งหนึ่งที่ควรระวัง คือ อย่าประเมินมูลค่าตัวเอง สูงเกินกว่าคุณค่าที่ผู้อื่นจะได้รับ

 

ความแตกต่างของคุณค่า และมูลค่า ในด้านศิลปะ และงานประดิษฐ์ ก็เช่นกัน งานศิลปะเพื่อจรรโลงใจ กับงานศิลปะเพื่อการค้า หรืองานทำมือ กับสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร นำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ ในด้านมูลค่า หรือราคา

ศิลปะไม้ไอติม เป็นการนำเอาวัสดุที่มีมูลค่า ราคาถูก เป็นที่รู้จักของทุกๆ คน หาง่ายและประหยัด เพื่อให้ทุกคนสามารถนำมาใช้ในการออกแบบ ต่อยอดความคิด และสร้างชิ้นงานที่เป็นแบบของตัวเองได้สะดวก

เป็นการกระตุ้นต่อมคิด ส่งเสริมจินตนาการ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป กล้าแสดงออก กล้าทำ และกล้าสานต่อจินตนาการต่างๆ ในแบบที่ไม่ต้องเหมือนใคร

 

หลายปีที่ผ่านมา ใจอาสา ได้จุดประกายงานประดิษฐ์จากไม้ไอติม มาเป็นลำดับจากงานพื้นๆ ให้ใครๆ ก็ทำตามได้ แล้วต่อยอดให้มีรูปแบบหลากหลาย จนทำให้มีน้องๆ เยาวชน นักเรียน และคุณครู เข้ามาเยี่ยมชม ปีๆ นับล้านเพจวิว สร้างกำลังใจให้ แอ็ดมิน ทำต่อเนื่องยาวนานครบรอบสิบปี

 “ศิลปะไม้ไอติม” เป็นงานประดิษฐ์ประเภททำมือที่ต้องการให้มองในด้านคุณค่า มากกว่ามูลค่า ของการนำวัสดุราคาถูก มาใส่จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ แต่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ทำให้เกิดคุณค่า และมูลค่า ไปพร้อมๆ กัน

 

งานศิลปะไม้ไอติมระยะหลังๆ จะหันมาทำงานเสริมคุณค่าทางด้านจิตใจ ที่เน้นความสุข สร้างสมาธิ และการใช้เวลาที่เหลืออยู่ ให้เกิดประโยชน์กับตัวเรา และแฟนคลับ โดยนำผลงานของพ่อหลวง ร.๙ ที่เป็นมรดกทางปัญญาของแผ่นดิน มาให้คนไทยได้ระลึกถึงครับ

 

ขอขอบคุณ

Tags : คุณค่ากับมูลค่า ศิลปะไม้ไอติม กังหันชัยพัฒนา

view